Archive for January, 2016


Stöd från Datainspektionen finns att få om inte inkassobolagen uppfyller god inkassosed

Emmellanåt kan inkassobolag skicka krav på fordring även om det inte är riktigt. Det kan handla om att den påstådda gäldenären fått en bluffaktura . Ifall man misstänker att man utsätts för en bluffaktura och inkassobolaget ändå vill kräva in pengar utan undersökning så bryter det mot god inkassosed. Det är angeläget att inkassobolaget ska […]

Read More...