Archive for June, 2017


Så funkar inkassobolagens verksamhet

Det är felaktigt att inkassokrav skickas från Kronofogden.. Ett inkassokrav kommer alltid från ett privat bolag medan krav från Kronofogden är ett krav från en statlig myndighet. Den som får ett inkassokrav kallas för gäldenär och står i skuld till fordringsägaren, d.v.s. borgenären. Ett inkassoärende blir det främst när borgenärens ursprungliga räkning med eventuella påminnelser […]

Read More...