Archive for the Hund Category


Vad för sorts jycke är en vakthund och hur dresserar man samt vårdar man en vakthund?

En vakthund är en dresserad, skarpgjord hund med uppgift att vakta. Vakthunden arbetar allena under dygnets arbetsfria tid. Under den tidrymd hunden inte befinner sig i arbete hålls den avskiljd från andra folk i sin hundgård. Varje hund ska ha 4-6 olika hundförare och enbart vakthundförare har kontakt med vakthunden. Många privata personer brukar hundar […]

Read More...