Glukosamin

Att ta kosttillskott med glukosamin hjälper den som har bekymmer med rörligheten och upplever att leder och brosk känns slitna. För att kroppen och dess flexibilitet ska funka som den bör så krävs nämligen framställning av glukosamin. Det är en del av ledväskans smörjande ämnen. Produktionen av glukosamin bidrar till produktion av hyaluronsyra, vilket är ett ämne som i sin tur ger smörjande effekt åt leder och brosk.

En del människor upplever dock besvär därför att hyaluronsyran inte produceras som den borde.

Viskositeten hos hyaluronsyran är väldigt hög och skyddar samt har dämpande effekt på ledbrosk och artrosskador. Faktorer som påverkar produktionen av glukosamin till det sämre kan till exempel vara stigande ålder samt sträng träning. Dessa omständigheter kan betyda att broskcellerna hämmar sin tillverkning av hyaluronsyran. Kosttillskott innehållandes glukosamin har således som uppgift att hindra alternativt mildra nötning på leder och brosk, och det är många personer som har upptäckt kosttillskottet.

Det finns massor fördelar med kosttillskott med glukosamin och ur flera avseenden är det faktiskt en mirakulös åtgärd. Det ger exempelvis inte några biverkningar och det påverkar heller inte övrig medicinering. Det beror på att glukosamin är ett naturligt kroppseget ämne. Följaktligen har det inte på något vis skadande effekter på människan.

Användning av kosttillskott med glukosamin kan betyda symptomlindring hos patienter med lindrig grad av knäartros. Därutöver har människor med ledproblem av typen osteoartros beskrivit att krämpa avtagit helt eller åtminstone att besvären lindrats markant vid intag av kosttillskottet.

I enlighet med vetenskapliga studier har tillförsel av glukosamin kompletterande egenskaper på den kroppsegna och befintliga produktionen. Glukosamin påstår även lindra ledbesvär bättre än till exempel naproxen och ibuprofen efter ett par veckors användning. De antiinflammatoriska preparaten har därjämte visat tendenser att leda till biverkningar.

Genom dubbelblindtester har effekten av glukosamin testats i relation till placebopreparat. Testerna har visat otvetydigt att det är lindrande för smärta, rörlighet samt svullnad i leder glukosaminsulfat.

nyponpulver och nypon ersätts av ren glukosamin

Produktionen av ledbrosksämnen och ledvätska verkar öka i samband med intaget av glukosamin. Vilket är någonting som rentav kan leda till att ett skadat ledbrosk kan bli till fullo återställt.