Många fördelar med glukosamin som kosttillskott

Är inte rörligheten som den bör? Känns leder och brosk slitna? För att kroppen och rörligheten ska funka som den bör så krävs produktion av glukosamin. Det är ett ämne som i sin tur bidrar till framställande av hyaluronsyra som har smörjande verkning på leder och brosk. Glukosamin är således en del av ledväskans smörjämnen. Problemet är att hyaluronsyran inte produceras som den borde hos samtliga människor.

Glukosaminsulfat pulver, bra Glukosamin till bra pris.

Exempelvis kan tilltagande ålder och sträng träning leda till att broskcellerna hämmar sin produktion av hyaluronsyran. Viskositeten hos hyaluronsyran är väldigt hög och har en dämpande verkan som skyddar ledbrosk mot artrosskador.

Problemet med dålig produktion av hyaluronsyran uppstår på grund av otillräcklighet av glukosamin i kroppen. Som tur är finns kosttillskott av glukosamin på marknaden i syfte att stävja eller dämpa nötning på leder samt brosk. Många människor har upptäckt förbättringar av att ta glukosamin som kosttillskott.

Det många upplever som en fördel är att det inte ger några biverkningar och det påverkar inte heller andra former av medicinering. Glukosaminsulfat är nämligen ett kroppseget och naturligt ämne som människan därför inte tar skada av. Till exempel kan patienter med måttlig omfattning av knäartros uppleva symtomlindring genom att behandlas med glukosamin. Personer med ledproblem av typen osteoartros har blivit helt å hållet fria eller åtminstone upplevt att besvären lindrats vid bruk av glukosamin. För flertal har det sålunda klassats som ett mirakelpreparat.

Många vetenskapliga undersökningar har påvisat att ytterligare tillförsel av glukosamin tas upp av kroppen och äger kompletterande verkan på den kroppsegna produktionen. I jämförelse med antiinflammatoriska preparat såsom naproxen och ibuprofen har glukosamin haft bättre lindring av ledbesvär efter några veckors bruk. Därutöver har det visats att de antiinflammatoriska preparaten kan medföra biverkningar.

Glukosaminsulfatpulver ett glukosamin kosttillskott.

Effekten av glukosamin har testats i relation till placebopreparat via dubbelblindtester och som då uppvisat uppenbar lindrande effekter för smärta, rörlighet samt svullnad i leder. Mer fakta att läsa om ämnet Glukosamin på denna länk

När intaget av glukosamin ökas verkar också produktionen av ledvätska samt ledbroskämnen öka. Det kan faktiskt resultera i att ett skadat ledbrosk kan bli fullt återställt.