Utvidga ditt intag av glukosamin

Produktionen av glukosamin, som krävs för rörligheten av kroppens leder och brosk, bidrar till produktionen av hyaluronsyra som har en smörjande effekt. Den höga viskositeten hos hyaluronsyran har en dämpande effekt och skyddar ledbrosk mot artrosskador. Strikt träning och stigande ålder kan dock innebära att broskcellerna inte producerar hyaluronsyran som de bör. Följaktligen kan det vara idé att ta ett tillskott i form av glukosamin för att hindra slitage på leder och brosk.

Det är en markant fördel att glukosaminsulfat är ett kroppseget ämne och som inte påverkar andra former av medicinering. Det ger heller inga biverkningar.

Patienter med ringa grad av knäartros kan erfara symtomlindring av kur med glukosaminsulfat. Även personer som har ledproblem av typen osteoartros har blivit fullständigt fria eller åtminstone upplevt minskade plåga vid nyttjande av glukosamin.

Glukosamin är helt enkelt en del av ledväskans smörjämnen. Åtskilliga undersökningar har visat att ytterligare tillförsel av glukosamin tas upp av kroppen och kompletterar den kroppsegna produktionen. När glukosamin har jämförts med antiinflammatoriska preparat såsom ibuprofen och naproxen har glukosamin bidragit till bättre lindring av ledbesvär efter några veckors bruk. De antiinflammatoriska preparaten kan dessutom resultera i biverkningar.

Glukosaminsulfat pulver, bra Glukosamin till bra pris.

I så kallade dubbelblindtester då effekten av glukosamin har testat i förhållande till placebopreparat så har glukosamin visat på markant lindrande följd avseende smärta, rörlighet och svullnad i leder som har skadat ledbrosk.

Vid ökat intag av glukosamin så tycks dessutom produktionen av ledvätska och ledbroskämnen öka. För att få detaljerad information angående ämnet Det finns mer information här
I bästa fall innebär det att ett skadat ledbrosk kan bli fullständigt återställt.