Att brygga eget vin kräver förberedelser

Hemmaframställning av vin är en bok som utförligt förklarar hur vinberedning går till. Författaren till boken, Kjeld Erlandsen betonar bland annat vikten av god planering före vinbryggningen. Det är betydelsefullt att ta förberedelserna med stort allvar. Det gäller såväl nybörjare som de med längre erfarenhet av vinbryggning. Varje bryggsats är nämligen exklusiv och slarvas det med någonting så kan det till och från influera slutresultatet framträdande.

Först och främst ska man bringa ordning i processen genom att skriva ner alltsammans som behövs fram till fulländad produkt. Gör en förteckning över alltsammans som bör köpas. På så sätt får man en otvetydig översikt och eliminerar risken att missa något väsentligt. Granska också att den utrustning som ska användas är fräsch och att den såklart funkar.

Att vara bra förberedd kan bespara dig otaliga felaktigheter under processens gång, och därutöver undgår du att eventuellt mista humöret på vägen. Läs således noggrant samtliga bruksanvisningar (om så finnes) för varje enskilt område. Att läsa bruksanvisningar efter bryggning är ju inte optimalt, om än bättre att inte läsa alls med tanke på att det kan främja inför kommande bryggning. Besök Bordsvattenaromer 100 ml ger 50 liter

Att föra någon form av bryggjournal är att föredra. Allt som tillsätts bör noteras. Tänk ifall du till exempel förmå brygga drömmarnas vin som du så gärna vill brygga på nytt, men som du inte minns hur du gjorde. Samma sak gäller för odugligt vin. Vad gick snett i processen? Med hjälp av en bryggjournal kan du enkelt spåra moment och tänka om inför nästa bryggning.