Egen vinbryggning

Vinframställning hemma har snabbt blivit allt mer populärt. Mycket tack vare att produkterna har utvecklats och utrustningen blivit bättre.

Processen som genomgås påminner i det stora hela om den traditionella vinframställningen. Dock så får vin i den traditionella bemärkelsen endast kallas vin ifall det framställs på vindruvor, enligt EUs definitioner. När det beträffar vinframställning hemma så experimenteras det enormt ofta med varierande slags bär och frukter.

Likt den traditionella vinframställningen så är det centralt att hålla en bra hygienisk standard. Minsta förorening kan få stora konsekvenser för smaken på vinet. Det är inte enbart utrustning som bör vara rent – därutöver är det viktigt att vattnet som används till bryggningen är ordentligt fräscht. Gert Strand AB säljer allt från färdiga vinsatser till allehanda komplement som kan förenkla och förädla hemmaframställnigen. Bland annat säljer företaget så kallat aktivt kol som är alldeles fantastiskt till att rena vattnet innan bryggning.

Fördelen med att handla färdiga vinsatser är att alla nödvändiga instruktioner finns. Och det är inte överdrivet komplicerat att lyckas med vinsatsen om instruktionerna följs utförligt.

Men att framställa en helt egen vinsats öppnar upp för att prova med olika bär eller frukter och experimentera med varierande jäst. Dessutom kan skiftande jäsningstider leda till markanta smakskillnader.

En god utgångspunkt är att använda sig av en brygghink som rymmer ca 30 liter. Det är viktigt att den är utrustad med ett vattenlås som är placerat vid gummit på hinklocket. Mer Info HÄR Akvavit
Skummet som bildas under jäsningen de första dagarna kan pysa via vattenlåset om hinken är för liten.

I första skedet förjäser man vinet och därefter ska det tappas om, och då krävs en större jäshink. Därjämte behövs en sughävert för att tappa vinet från en hink till en annan.

En bestämt essentiell attiralj är oechslemätaren som är till åt att mäta upp sockerhalten i vinmusten som bildas under förjäsningen. Ett mätglas är dessutom nödvändigt och bör vara tillräckligt stort att oechslemätaren ryms. En tillräcklig storlek på mätglas brukar vara 100 ml. Tänk på att det inte jämt är sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Skilda bär och frukter innehåller varierande mängder extraktämnen som i sin tur kan variera utslaget.

Glöm inte att ta fortsatta prover av vinet med hjälp av oechslemätaren under bryggningens gång. Ett tips är att mäta upp ungefär tre deciliter vin i ett litermått och fylla upp 100 ml med hjälp av mätglaset och sänka ner oechslemätaren – läs av värdet. Anteckna alla data och för in dem noga i en bryggjournal. Att inte ha koll på processen riskerar oväntade överraskningar i slutändan. Smaka således av vinet ofta och länge i munnen.

Innan vinet är färdigt bör det stå i jäskärlet ca 2-4 veckor. Tiden kan variera beroende på sockerhalt, vilken jäst som används m.m. När jäsningen är klar så kan vinet med fördel tappas om och filtreras ytterligare en gång.