Grön fri tar bort mossan på taket

Ett tak som är beklätt med mossa kanske ser romantiskt ut men då man tänker på vad mossa, lavar och alger gör med taket så kan man få mardrömmar. Nu är det inte så besvärligt att processa taket med grön fri som är en produkt som kommer från Jape. Grönfri är en bensalkonklorid (Bensaltensid) som har spätts ut med vatten.

En av de främsta anledningarna till att man ska välja grön fri är att detta blir billigare än andra val (bensaltensid och Fulstopp undantaget som är samma sak till betydligt lägre pris) men med tak så är det där med säkerhet A och O. Om taket är mycket stupande så är det viktigt att man anlitar en yrkesmässig takrengörare så att man inte riskerar liv och hälsa på grund av lite mossa!

Är det farligt att använda sig av grön fri på taket?

På taket så kan det gäcka flera faror och mossan är en av dessa. Dels så är det så att mossan kan gro genom tegelpannor och resultera I frostsprängning varpå man kan få besvär med bitar som lossnar samt faller ner.

Mossa kan även medföra fuktskador som skadar både tak samt hus. Det här är en typ av fara som kan bli väldigt kostsam om man inte gör något så snart som man inser att taket börjar förändra färg.

Kemikalier kan upplevas som skrämmande, och man ska ha hänsyn för produkter som Grönfri då de består av kemikalier som i större doser kan vara farliga för människor samt för djur. Trots detta så rekommenderas kemikaliska behandlingar av experter helt enkelt därför att de är så pass effektiva.

Om du tänker dig att du ska skrapa bort all mossa däruppe på taket så tar du en större chansning. Samtidigt som du står och svajar på en stege och tar i därför att få loss mossan så kommer du att sprida sporer vilket kan leda till än mer mossa kommande säsong.

Produkter som är effektiva samt funkar bra mot mossa på tak

Det är numera välkänt att Japes mossmedel fungerar bra mot mossa på hustak. Den som testar grön fri är så småningom av med all mossa och all påväxt på taket. Men tänk på att det är bra att förbehandla via att skrapa bort mossklumpar som man enkelt får bort med en bra takskrapa. Det här innebär lite mer jobb men det kan vara det värt då behandlingen ger en långvarig effekt.

Grönfri består av Bensaltensid (bensalkonklorid) utspätt med vatten. Den som vet detta kan inhandla Bensaltensid, späda ut det 32 ggr med vatten (1 liter blir 32 liter brukslösning) och få samma produkt till en bråkdel av priset. Alternativt nyttja Fulstopp, samma verksamma beståndsdel men mycket billigare att köpa.

Den bästa tiden för takrengöring är under våren samt under hösten. Man bör behandla samt rengöra taket en mulen dag då man inte får så mycket ultraviolett ljus som kan influera de kemikalier som man använder sig av på ett negativt sätt.

Man kan behöva processa mer än en gång per år om man har bångstyrig mossväxt, men med grön fri så är det många som rapporterar att man ser stor skillnad två år efter behandling utan att ha återupprepat. Med god förbehandling så får man bättre och långvarigare utfall och så ska man förstås fundera på att ersätta de delar av taket som har skadats och som har sprickor där det är komplicerat att komma åt mossan samt sporerna.