Underhållande och trivsamt att brygga vin hemma

Kjeld Erlandsen konstaterar i sin bok Hemmaframställning av Vin att hembryggning på många sätt är riktigt roligt. Hans intresse åt vin är enormt och innanför västen har Kjeld mångårig erfarenhet. I boken betonas framför allt framställandet av fruktiga viner.

Hemmabryggningen har fått stora fördelar pga att utvecklingen gått framåt. Utrustningen har blivit bättre och man har bland annat utvecklat varierande tekniker av jäsning. Allt i takt med att den etablerade vinindustrin nått bättre framgångar. Tanken är att hemmabryggningens kvalitet i större vidd ska reflektera kvaliteten inom den etablerade vinindustrin, om än småskaligt. Det är idag otaliga hushåll som brygger vin eller har provat på att brygga.

Självklart är det så att hemmabryggaren kan ta del av de enorma fördelar samt kunskaper som utvecklingen av vinproduktion inom den etablerade vinindustrin lämnat efter sig. Resultatet blir i allt större mån bättre och allt mindre lämnas till slumpen. Det finns följaktligen tillfälle att ge vinet en klar riktning redan från start. Dessutom har ingrediensernas kvalitet förbättras, och i synnerhet kvalitén av vissa nya vinjäster.

Kjeld Erlandsen anser att hemmabryggning inte bara är utmärkt därför att det är billigt utan därför att det är roligt att förfina sin alldeles egna produkt. Det blir verkligen ett husets vin i sin rätta bemärkelse. Med sin bok hoppas han kunna bistå hemmabryggare men även tjäna som underlag till allehanda vinklubbar.

Det finns dock en god fördel med att hemmaframställning av vin är förhållandevis billigt. Vinet kan användas mer i matlagningen. Det är ett populärt intresse och vin hör ju absolut hemma tillsammans med den gastronomiska glädjen. Ihop med hemmagjort vin öppnas flertal möjligheter. Varför exempelvis inte använda ett par flaskor vitt vin att sjuda fisken i?

Kjeld tipsar dessutom om att gå samman i mindre bryggarlag. Möjligtvis ett glatt gäng goda vänner som har möjlighet att utväxla kunskap och erfarenheter.

I Hemmaframställning av vin är det inte bara Kjeld Erlandsens goda bryggarvana som vägleder och ger trygghet åt hemmabryggaren. Han tar dessutom upp råd från andra vinbryggara som han menar vara värda att sprida.

Den här boken är speciellt angelägen på så vis att det finns enormt få böcker på marknaden om vinframställning som skänker en motsvarande noga och utförlig beskrivning av processen. Hemmaframställning av vin behandlar inte enbart hela den praktiska processen utan skänker också tips på andra produkter som bör ingå i vinframställningen. Länk till mer info Slush

Kjeld menar att vintypen i allra högsta grad är avhängig frukten som används och en rad andra omständigheter. Vin brukar delas upp i tre huvudsakliga grupper. Det är rödvin, vitt vin och dessert- eller starkvin. Smakerna av dessa viner inom respektive kategori är fullt avhängig bryggprocessen. Men en betydande tumregel för allt vin är att enbart selektera högklassiga råvaror.