Upplev processen att brygga eget vin

Hemmabryggning av vin har blivit allt mer populärt allt med tanke på att vinsatser samt redskap blivit bättre. Den som önskar framställa smakligt vin utan att behöva fundera på vilka specifika ingredienser som krävs kan med fördel införskaffa färdiga vinsatser. Det finns en hel uppsjö av vinsatser på marknaden och antalet växer. Gert Strand AB är en etablerad återförsäljare av produkter som har med vinframställning att göra. Företaget säljer varierande vinsatser med skilda smakuppsättningar.

Följer man bara noggrant de instruktioner som medföljer vinsatserna så är det svårt att misslyckas med sitt vin. Men den som är aningen mer rutinerad och har bryggt vin själv förr kan experimentera lite mer. Att framställa vin på egna bär och frukter brukar vara någonting som många föredrar trots att riktigt vin faktiskt ska innefatta vindruvor i enlighet med EUs definitioner.

Bär kan plockas långt innan de ska användas. Se bara till att lagra de dunkelt och kyligt. Som ett första led i vinprocessen så ska bärsaften pressas ur och blandas med förslagsvis 10 liter vatten. Det är extremt centralt att vattnet är ordentligt fräscht. Gert Strand AB saluför aktivt kol som är briljant för att rena vatten. Det är effektivt att sila vattnet genom granulerat aktivt kol alternativt att nyttja pulverkol för att slamma upp det. Reningen ska ske i rumsvärme. Kolets kvalitet avgör rengöringsförmågan. Några av dessa kvalitetsaspekter är kolets porstruktur och dess area i kvadratmeter per gram.

När bären är pressade har det bildats en vinmust som ska föras över till en jäshink i en process som kallas förjäsning. Den bör ha ett vattenlås med position vid gummit på hinklocket. Det brukar nämligen bildas skum de första dagarna av jäsningen och om hinken inte är tillräckligt omfattande så kommer mäsk pysa ut genom vattenlåset.

Efter förjäsningen måste vinet tappas om. För det krävs en rymligare jäshink, och för att förenkla tappningen från en hink till en annan så är det en bra idé att använda en så kallad sughävert. En annan central utrustning är en oechslemätare som används åt att mäta upp sockerhalten i musten. Ett mätglas som rymmer 100 ml, stort nog att oechslemätaren ryms, är ett enastående redskap som underlättar bryggningen.

När man mäter med oechslemätaren ska man beakta att det inte enbart är sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Det beror på att olika bär och frukter består av varierande mängder extraktämnen som påverkar utslaget.

Glöm inte att ta prover av vinet under hela processens gång. Det är nödvändigt för att styra bryggningen åt rätt riktning. Mät upp ungefär tre deciliter vin i ett litermått och ta därefter mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml för att därefter sänka ned oechslemätaren och läsa av värdet. Vill Du veta mer Klicka Här Vispgrädde aromer

Det är värt för ordningens samt processens skull att noggrant föra in mätuppgifter i en detaljrik bryggjournal. Genom att följa utvecklingen på det sättet så reducerar man risken markant att i slutändan bli häpen över vinets smak. Var noga med att även smaka av vinet och låt det ge smak länge i munnen.

I jäskärlet får vinet stå i omkring 2-4 veckor, beroende på vilken jäst som använts m.m. En del tappar om vinet och filtrerar det ännu en gång när jäsningen är färdig.