Natriumkarbonat och dess fördelar

Genom att använda natriumkarbonat kan man enkelt ta bort fula beläggningar på föremål I silver. Ämnet kännetecknas i sin fasta form av att det är ett förhållandevis grovt fördelat vitt pulver.

Faktum är att natriumkarbonat som redskap är ett gammalt klassiskt hushållsknep. Förfarandet är tämligen lätt. Man strör natriumkarbonat ovan en bit aluminiumfolie som man låter täcka botten på till exempel en glasskål. Därefter är det bara att hälla på kokande vatten.

När silvret doppas i skålen och kommer i bekantskap med folieytan och natriumkarbonatet är den effektiva processen igång. Man bör dock vara noga med att ta bort grövre smuts och fett innan silvret doppas. Nysilver bör dock inte behandlas enligt den här metoden eftersom försilvring som eventuellt riskerar att vara genombruten har en tendens att etablera mörka fläckar på de föremål som ska behandlas.

Vad händer rent tekniskt när silvret doppas ner i skålen? Det man märker av är att det börjar bubbla rejält i några minuter. När det har slutat bubbla ska beläggningarna på silvret vara borta. Silversulfider som primärt utgör beläggningen på silvret omvandlas till metalliskt silver och svavelväte. Det resulterar med andra ord i att en gas bildas och för den skull bör man vädra utrymmen noggrant. Särskilt ifall hårt oxiderat silver ska behandlas. Men i övrigt är denna metod mycket mild i jämförelse med om putsmedel används. natriumkarbonat vattenrening

När det bubblat klart och beläggningarna lossnat så bör silvret sköljas med kallt vatten. Efteråt ska det torkas och gnidas med en trasa. Om allt detta utförs så kommer silvret utan tvekan att blänka livfullt.

Na2CO3 är den kemiska formeln för natriumkarbonat, och stundom benämns ämnet också som kalcinerad soda. Det är ett av våra mest använda och viktigaste kemiska ämne på jorden. Natriumkarbonat genererar en positivt laddad natrium-jon (Na) och en negativt laddad karbonat-jon (CO3).

Det är i princip ofarligt att få natriumkarbonat på huden. Man får dock akta sig så man inte får det i ögonen eftersom det kan bringa irritation. Ifall koncentrationerna av natriumkarbonat är väldigt små är det heller inte farligt att förtära natriumkarbonat även om det såklart inte rekommenderas.

Pulverformen av natriumkarbonat används flitigt i tillverkningsindustrier med tanke på att det är ett starkt alkali. Det används till exempel oerhört mycket inom glas- och tvåltillverkning. Även inom snustillverkningen är det normalt att natriumkarbonat används.

Ämnet är helt å hållet naturligt förekommande på vår jord men det kan dessutom framställas artificiell väg genom att blanda natriumklorid (salt) och ammoniak. Rikligt med naturligt natriumkarbonat finns exempelvis i USA, Kina, Botswana, Indien, Mexiko, Sydafrika och Turkiet.

Natriumkarbonat är ett ämne som är fritt från lukt samtidigt som det neutraliserar fläckar och lukt. Ämnet är passande för all slag av rengöring av tyngre smuts.

Natriumkarbonat kan ha en frätande verkan på huden även om den inte är intensiv. Likväl rekommenderas att handskar och skyddsglasögon används när ämnet hanteras. Den som vill köpa natriumkarbonat kan i många fall finna det i en välsorterad färghandel.