Saigonkanel och dess effekter på träning

Title=Uppnå tillstånd av Ketos med Saigonkanel
Tags=Ketos med Saigonkanel
Category=1
UserCategories=Saigonkanel|bantning|socker|tips|nyheter|blogg|uncategorized
Content=Maximera ketos med Saigonkanel

Hängivna anhängare till ketogena dieter, dvs, dieter där man äter så pass lite kolhydrater att kroppen drivs av ketoner istället för glukos, märker av övergången från glukosdrivande tillstånd till ketos på skilda vis. En acetonliknande andedräkt är en frekvent förekommande effekt, tillika övergångsbesvär såsom utmattning, irritabilitet och oförmåga att fokusera som vanligt. Dessa bekymmer är raskt övergående och när man väl hamnar i ketos blir man mer balanserad samt effektiv än förr.yrsel vid bantning
.

Vissa lågkolhydratare har dock svårt att hamna i ketos, hur noggranna de än är med sitt reducerade kolhydratsintag och en potentiell anledning är för att deras bukspottskörtel inte reglerar insulinutsläppet som den ska och släpper ut långt mer insulin än nödvändigt.

Vad många källor nu har insett är att Saigonkanel, egentligen all kanel men framför allt Saigonkanel, slungar in denna kategori människor i ketos, med så lite som ett halvt gram om dagen. Det finns inga studier ännu på detta, men erfarenheter tyder på att det finns logik som står bakom företeelsen.

Ketos och fettförbränning

Man eftersträvar vanligtvis ketos för att det är ett fettförbrännande läge. När det inte finns någon glukos att tillgå så bryter kroppen ner fettvävnad till fettsyror som sedan blir till ketoner i levern. Lagrat fett konverteras alltså till energi vilket medför att tillståndet effektivt bränner bort oönskade fettdepåer. Samma sak sker när man fastar – alternativt svälter.

Flertal människor är lyriska över att kunna förtära förhållandevis ohämmat av saker som inte innehåller kolhydrater och ändå effektivt förbränna fett, därför har dieter som Atkins och LCHF vunnit så mycket mark.

Nya rön om lågkaloridieter

Nyligen genomförde man en mäktig sammanställning av över 16 000 vetenskapliga rapporter utförda på LCHF. Bara 68 av dessa 16 000 rapporter höll tillräckligt hög nivå för att klara av att ligga till grund för omskrivningar över hur kostrekommendationer för behandling av kraftig övervikt kan ändras.

Sammanställningen visar att just lågkolhydratsdieter, såsom Atkins och LCHF, är de dieter som fungerar både snabbast – och på sikt. Dessutom har man inte funnit några negativa hälsoeffekter.

Långsiktiga effekter av ett ketogent tillstånd

Det finns inga långtidsstudier av vad lågkolhydratsdieter åstadkommer med kroppen på lång sikt, men det finns inget överhängande hot mot hälsan enligt de undersökningar som har gjorts hittills.

Max fyra gram Saigonkanel per dag

Saigonkanel kan effektivt bidra till stadig ketos, så eftersträvar man det bör man överväga ett dagligt intag av Saigonkanel på mellan 1-4 gram. Mer kan vara skadligt på grund av kumarinet i kanelen. Ett överdrivet intag av kumarin kan leda till leverbesvär, vilket är illa, men det ska mycket till.

Köpa Saigonkanel

Saigonkanel – Cinnamomum loureiroi – går också under namnet vietnamesisk kanel och finns idag ännu bara att handla i välsorterade hälsokostbutiker, och på nätet. En avancerad spekulation tyder på att vi kommer att märka av betydligt mer Saigonkanel på marknaden inom en snar framtid i takt med att insikten om dess fantastiska viktminskningsegenskaper framhävs.

När man köper Saigonkanel bör man säkerställa att den är fräsch med tanke på att den förlorar sin kraft i takt med att den åldras.
Date=Range
Date1=2017-07-01
Date2=2017-08-31