Inkasso och bluffakturor

Innan ett betalningskrav går vidare till Kronofogden brukar det normalt först hamna hos ett inkassobolag. Det är alltid ett privatägt inkassobolag som skickar krav medan fordran från Kronofogden är från en statlig myndighet.

Det som leder till att man hamnar hos inkasso är att man inte betalar en fordran i tid. Det har emellertid uppmärksammats att inkassobolagen hanterat somliga ärenden slarvigt då fordringarna i grunden är felaktiga. Ett inkassobolag som inte följer vissa bestämmelser bryter mot god inkassosed.

Den senaste tiden har det rapporterats att folk får utstå allehanda bluffakturor. Blufföretag försöker systematiskt lura av folk pengar på ett högst fräckt sätt. Det kan till exempel handla om att företag skickar ut fakturor på varor som inte är beställda. Hur som helst är det i inte varje gång enkelt att bevisa att en vara inte är beställd. För den som blivit utsatt för bluffakturan kan det vara än mer kränkande när ärendet går vidare till inkasso.

Men hur går processen vanligtvis till? Den som står i skuld till någon kallas för gäldenär och den som ska ha betalt kallas för borgenär. Det är alltid borgenären som lämnar vidare ett ärende till ett inkasobolag. Vanligtvis först efter att borgenären skickat ett antal påminnelser till gäldenären. Efter att inkassobolaget registrerat ärendet skickas ett krav till gäldenären. Om kravet kommer från inkassobolaget ska skulden betalas dit och inte längre direkt till borgenären.

Gäldenären bör alltid betala sin skuld till inkassobolaget så fort som genomförbart medräknat pålagda kostnader för ränta. Därtill tillkommer påminnelseavgifter och dessutom avgifter till inkassobolaget.

Emellanåt hamnar man hos ett inkassobolag av den enkla anledningen att man helt enkelt missat betala, men att man betalar skulden så fort kravet anländer. Men ibland kan gäldenären ha bekymmer att betala tillbaka hela skulden inom förfallodatum. Det är inte helt sällsynt eftersom dålig ekonomi kanske varit den initiala orsaken till att det blev ett inkasoärende från först början.

Inkassobolagen är dock inte helt obekant för att göra upp en avbetalningsplan med gäldenären. Det finns dessutom möjlighet att komma överens om en annan dag för betalning om man då istället har möjlighet att betala hela skulden.

Ifall inkasobolaget trots allt inte får in skulden så går ärendet vidare till Kronofogden. Då tillkommer nya kostnader och avgifter som läggs till den initiala skulden. Med stor sannolikhet leder ärendet hos Kronofogden till en betalningsanmärkning. Då kan det exempelvis bli svårare att ta ett lån. Värt att ha i åtanke är att borgenären inte nödvändigtvis måste vända sig till inkassobolaget ifall gäldenären inte betalar sin skuld. Borgenären kan lämna över ärendet omedelbart till Kronofogden.

Hela idén med inkassobolagens verksamhet bygger på att människor försätter sig i skuld. Det faktum att de gör det har fått verksamheten att växa till en miljardindustri. Inkassobolag som köper fordringar drar in sina pengar på dröjsmålsräntor. Ifall sedan ärendet skickas vidare till Kronofogden så får inkassobolaget inkomster genom att gäldenären tvingas betala avgifter.

Men ifall man råkat ut för en bluffaktura då? Först och främst måste man förklara för inkassobolaget vad man råkat ut för. Det är alltid angeläget att inkassobolaget ska kunna besvara frågor avseende fordringsanspråket. Om respons utebli kan man sända in ett klagomål till Datainspektionen.

Det är dock en myndighet som aldrig agerar företrädare i tvistefrågor. Men de kan ha tillsyn över inkassobolagen och granska att inkassolagen följs och god inkassosed uppfylls. Datainspektionen avgör dock helt på egen hand ifall tillsyn ska inledas. De har alltså ingen skyldighet att inleda ett ärende även om det finns klagomål som underlag. polisanmäla inkassobolag

Datainspektionen vill helst ha in klagomålet skriftligt och i övrigt finns inga konkreta regler för hur klagomålet ska framföras. Den som klagar bör bifoga kopior, bilder, utskrifter m.m. för att förmedla extra stöd för sin sak. Om Datainspektion finner det ligga till grund att inleda ett ärende så gör de det. Hur det än går i ärendet så återkopplar alltid Datainspektionen med svar.