Posts Tagged inkassoärende


Inkasso och bluffakturor

Innan ett betalningskrav går vidare till Kronofogden brukar det normalt först hamna hos ett inkassobolag. Det är alltid ett privatägt inkassobolag som skickar krav medan fordran från Kronofogden är från en statlig myndighet. Det som leder till att man hamnar hos inkasso är att man inte betalar en fordran i tid. Det har emellertid uppmärksammats […]

Read More...