Posts Tagged mossa GTI


Är det möjligt att bruka mossa GTI och tak GTI likadant?

Nuförtiden så är det många som har lite koll på järnvitriol eller järnsulfat som man också kan säga. Detta är ett medel som tar död på mossan och som kan användas på husets träpartier såväl som på gräsmattan. Men kan man tillämpa mossa GTI samt tak GTI på samma sätt? Svaret på frågan är både […]

Read More...