Posts Tagged socker


Bättre och sämre socker

Många av de organiska ämnen av typen kolhydrat kallas för socker. Socker är sött samt energirikt och utgör det huvudsakliga bränslet i livsprocesserna. I vardagligt tal och i mindre detaljerade innehållsförteckningar används termen socker vanligtvis om raffinerad sackaros. Strösocker och bitsocker innehåller bet- eller rörsocker, som båda är trivialnamn för sackaros. Råsocker är icke-raffinerat socker, […]

Read More...