Att framställa gott vin hemma

I Kjeld Erlandsens bok Hemmaframställning av Vin finns det flera goda tips och råd på hur man lyckas frambringa spännande viner hemma. Det är en signifikant och uttömande bok som innehåller en hög grad av expertis. En del hävdar att det är en av de bästa böckerna om hemmavinframställning som finns att tillgå på marknaden.

Erlandsen konstaterar att det skett en gigantisk utveckling inom vinframställningen hemma. Flertal kunskaper och erfarenheter har ärvts från den etablerade vinindustrin. Och i jämn takt har även utrustningen för hemmabruk utvecklats till det bättre. Många nya ingredienser har därtill tillkommit på marknaden som bidrar åt att berika vinframställningen. Särskilt har betydligt fler varianter av vinjäster tillkommit. Idag är det massor hem som brygger vin eller som har provat att brygga. Vem vill inte brygga husets egen specialitet och årgång?

Boken Hemmaframställning av Vin har som mening att beskriva vinframställningen hemma utifrån dagens nivå och kunskaper. Boken riktar sig såväl till den glade amatören till den lite mer erfarne. Boken kan också tjäna som gott underlag till mångahanda vinklubbar som ägnar sig åt bryggning.

Vinbryggning på egen hand innebär inte endast att det är mer ekonomiskt skonsamt för ekonomin, utan det är sannerligen roligt att forma sin egen produkt. Att brygga vin är en riktigt tilltalande hobby.

Många ägnar sig åt kokkonst i alla dess former idag, och till goda rätter avnjuts vin. Men det används även i tillagningen. Dock har flera resonerat att det stundvis är för dyrt att använda för mycket vin i maten. Men poängen är att när man brygger eget vin hemma så finns det såklart mer svängrum att hälla i mer vin i maten med tanke på att en flaska blir betydligt billigare än en flaska i handeln. Man behöver inte tänka efter så mycket för att använda några flaskor vitt att koka fisken i. Eller varför inte en skvätt nyponsherry till såsen. Möjligheterna tycks vara oändliga.

Ett gott tips som Erlandsen ger i sin bok är att gå samman många personer i bryggarlag. Det kan bli ett ypperligt tillfälle att mötas och umgås, och hjälpas åt och utbyta erfarenheter sinsemellan.

Därutöver ger Erlandsen tips om att utförligt planlägga vinprocessen. Det är viktigt att skriva ner allt som ska användas och kontrollera att den utrustning som ska användas är ren och fungerande. När man väl har kommit igång och upptäcker att någonting fattas så kan det ju bli ganska förargligt. Att ställa upp ett detaljerat arbetsschema är att föredra. På så sätt kommer allting komma i rätt ordning.

All utrustning som ingår i vinbryggningen har vanligtvis en form av bruksanvisning. Läs dessa noga för att spara många fel. Tyvärr är det många som läser bruksanvisningarna först efter bryggningen för att ta reda på vad som möjligtvis gick fel.

En annan mycket betydelsefull del i processen är att skriva upp allting som tillsätts och när i processen det äger rum. Ifall någonting skulle bli problematiskt i processen så är en bryggjournal bra åt att spåra vad som eventuellt kan ha gått fel. Läs mer här Absinthessens 1000 ml till 50 x 75 cl
En bryggjournal kan givetvis fungera åt andra hållet. Har man lyckats brygga ett helt makalöst vin kanske man gärna vill brygga det på nytt.