Hembryggning av vin

I över 30 år har Gert Strand AB ägnat sig åt hembryggning och erbjuder ett brett sortiment med produkter som underlättar för samtliga som brygger eget i hemmet. Företaget har enorma kunskaper om vad som leder till ideal vinbryggning och erbjuder vinsatser med mycket hög kvalitet. Kvaliteten är densamma som den etablerade vinindustrin får ta del av då många av Gert Strand AB:s produkter går dit.

Hur har vinodlingen och vinframställningen sett ut igenom historien då? De äldsta spåren är från ca 5000 fKr och har upptäckts i Persien, eller nuvarande Iran. Vinkonsten spred sig i första hand därpå till de grekiska öarna och därefter vidare till södra Frankrike samt Italien. Slutligen förknippades samtliga områden inom Romariket med vinkonsten och när storhetstiden var över levde kunskaperna om vin vidare fram till nutid och har såklart också spridits till resten av världen.

Hur går den traditionella vinframställningen till? Det är bra att förstå den processen med tanke på att hemmabryggningen av vin i stora drag är en likvärdig process men så klart förenklad samt anpassad.

Vin i den traditionella bemärkelsen får endast kallas vin ifall det framställs av vindruvor. Detta enligt EU:s definition. För den skull framställs alltså vin ur saften från pressade vindruvor. Gröna, gulvita eller blå druvor används åt vitt vin och svartblå, blåröda eller blå druvor används åt rött vin. Det finns oerhört många speciella olika processer av vinframställning, vilket beror på alla olika vindistrikt runt om i världen.

I en krossningsmaskin krossas vindruvorna alternativt genom den mer klassiska metoden då druvorna trampas av människor. På en del mindre anläggningar är fortfarande trampning aktuell.

Stjälkarna från druvorna ska avlägsnas under pressningen, och när vitt vin framställs är det angeläget att också ta bort skalet på druvorna. För att röda druvor inte ska bibringa vitt vin är man tvungen att undanröja skalen. Svaveloxid tillsätts för att komma åt till exempel vildjäst, bakterier samt andra oönskade mikroorganismer. Efter pressningen har man en must som sedan samlas upp i jästankar i rostfritt stål, cement, trätunnor eller ekfat. Vidare sker skilda jäsningsprocesser.

Den som aldrig förr bryggt vin hemma kan med fördel inhandla en vinsats. Resultaten blir oftast goda och instruktionerna som följer med vinsatsen tenderar att vara enkla att följa. Men den som måhända har bryggt några vinsatser kanske önskar prova med olika bär, frukter samt juicer. På så sätt lär man sig egna recept. Men se till att planlägga vinsatserna noggrant för att få vinet i rätt smakriktning redan från begynnelse.

Man vet aldrig riktigt på förhand precis hur ett vin kommer smaka eftersom var vinsats brukar erhålla olik karaktär, stundtals påtagliga men mestadels ytterst marginella. Variationer tenderar att nästan jämt bli till, vilket bland annat beror på varierande temperaturer, mognad av frukter o.s.v. Att plocka bär under sommaren och hösten är en förträfflig förberedelse åt sina vinsatser. Bären torkas och förvaras svalt och mörkt till dess de ska användas.

Det är mycket viktigt att hålla en hög hygienisk nivå. Det är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för att nå målet med vinframställningen. Vinmäsken är nämligen känslig för föroreningar av olika slag. Läs mer här Vinkorkar

Om hygienen är en viktig faktor så är vattnet minst lika betydelsefullt. Det får inte ha några bismaker och ska vara ordentligt rent. För att vara säker på att vattnet är ordentligt fräscht kan man rena det med aktivt kol. Det är en utmärkt naturlig produkt som kan användas på nytt. Därutöver funkar det till att även rena alkohol. Aktivt kol absorberar oönskade ämnen i både vätskor och gaser. Stundtals lyckas nämligen inte normal filtrering skilja vissa ämnen.

Aktivt kol finns i formerna pulverkol, granulerat kol samt högtryckspressat format kol. Reningsförmågan beror på den typ av kol som används, dess porstruktur och area i kvadratmeter per gram. Vanligast är att använda pulverkol för att slamma upp vätskan eller att filtrera vätskan genom granulerat aktivt kol. Reningen bör äga rum i rumsvärme och man ska undvika rening i kyla med tanke på att det i värsta fall inte fungerar alls.

Det krävs inte fullt så mycket och avancerad utrustning som det gör inom den traditionella vinindustrin för att brygga sitt eget vin. Det krävs en brygghink på ungefär 30 liter som har ett vattenlås placerat i gummit på hinklocket. Ur vattenlåset släpps den koldioxid som bildas under jäsningen ut. Är hinken för liten kommer det inte finnas utrymme för det skum som kan bildas under de första dagarna av jäsningen. Och i en mindre hink kommer mäsken pysa ut igenom hinkens vattenlås.

I brygghinken sker förjäsningen. När man brygger vin hemma gör man oftast en förjäsning före en lite längre jäsning. Varför jäsning? Den huvudsakliga anledningen är att få upp alkoholhalten.

Bra jäst påverkar bryggning mer än man kan förmoda. Gert Strand AB har vinjäst i sortimentetet som jäser väldigt rent. Den bidrar till en högre alkoholhalt än normalt tack vare att den består av näringsämnen och består av mindre socker vilket resulterar i snabbare jäsning.

Att det finns skilda sorters jäster beror på att en del är mer lämpade för fruktigare viner medan andra är mer lämpade för att uppnå en högre alkoholhalt. För att märka skillnader är ett bra råd att pröva olika jäster till samma vinsats.

Vidare under processen krävs en ytterligare större hink som i detta sammanhang kallas för jäshink. Det ska nämligen förekomma en omtappning vilket sker med hjälp av en sughävert. Vinet tappas från ena hinken till den andra.

Det krävs dessutom en oechslemätare som är till för att mäta upp sockerhalten i musten. Till den behövs ett mätglas så stort att oechslemätare får plats. En tillräcklig storlek brukar vara 100 ml. Ibland ger olika extraktämnen från frukter och bär utslag på flytvikten, vilket man måste beakta när man mäter sockerhalten. En provtagning med oechslemätaren förutsätter att man mäter upp ungefär tre deciliter vin i ett litermått för att sedan fylla upp mätglaset till 100 ml där oechslemätaren sänks ned för att läsa av värdet. För utförligt in alla data i en bryggjournal för att lättare ha möjlighet att följa processen.

När vinet jäser kan det förekomma besvärande mycket kolsyra som påverkar mätvärdet negativt. För mycket kolsyra innebär vanligtvis fel densitet på provet. Då kan man vispa lite i litermåttet och på så vis få undan den största mängden av kolsyran.Övriga faktorer som påverkar densiteten är rester av frukter eller bär. Ifall samtliga förutsättningar är uppfyllda kommer några månaders lagring leda till ett smakligt vin fritt från konstiga bismaker

När man använt hinkar och kärl måste de sköljas ut utförligt, och det bästa är att nyttja rengöringsmedel som är oparfymerade. På så vis riskerar man inte att dofter sitter kvar till nästa bryggning. Lägg skopor, mätglas, oechslemätaren m.m. på ett fat när vinet ska provsmakas. Placera locket till hinken rättvänd på en skål så att föroreningar inte når den sida som befinner sig inåt i hinken.