En spridarramp råder bot på mossan I trädgården

Hur behandlar man gräset med stroller combi på ett effektivt sätt?

Det är få som tycker att ogräs är attraktivt och om det fanns ett sätt att för evigt säga hejdå till den här typen av växter så är det flera som skulle ta chansen. Man kan bruka sig av stroller combi för att både gödsla samt döda ogräs och det här kan funka otroligt fint.

spridarramp för järnsulfat

Före du lägger på ett lager med stroller combi så kan du grunda med järnvitriol. Järnvitriolen är samma sak som järnsulfat och den är god för att tillintetgöra mossan. Samtidigt så kan gräset bli finare av den här typen av hantering samt järnsulfat mot sniglar kan även vara välkommet i somliga trädgårdar.

Gödsla gräset vid rätt tillfälle på året

Men när ska man egentligen lägga ut ett lager med stroller combi på gräset? Till att börja med så kan det vara klokt att ta hand om det här på våren men betänk att medlet behöver minst 15 grader för att fungera.

Håll ett öga på väderrapporten och då du ser att det blir dags för varmare dagar, massor dagar i sträck, så kan det vara läge att ta tag i saken. Starta som sagt med järnsulfat och vatten. Det är gott ifall gräset är fuktigt när man genomför gödsel samt antiogräs-behandling.

Om du vill förvalta denna process mitt i sommaren så ska du tänka på att uträtta det mot eftermiddagen hellre än tidigt på morgonen. Under hösten så ska man ta hand om gödslingen mot kvällen istället för morgon alternativt mitt på dagen.

Bränn inte gräset med din stroller combi

Tänk på att ett torrt gräs kan “brännas” av en stroller combi-behandling. Om du kan sköta gödslingen en regnig men varm dag så är det fulländning då kommer den nämligen att skänka riktigt förnäm effekt.

Kommer detta att giva det perfekta gräset i trädgården?

Den som tror att en behandling med en god produkt är allt som behövs för att få en förnäm gräsmatta är inte insatt i allt det arbete som en nyttig gräsmatta kräver. Visst är det så att bra produkter som järnvitriol och ogräsmedel är viktiga att nyttja sig av men man måste se helhetsbilden och ha en bra plan för att lyckas.

Om man följer en viss plan så kan man till sist få en gräsmatta som sannerligen känns superb. Detta kan ta några säsonger för mossan är envis och så även ogräset. Men om du långsamt men bestämt får upp näringshalten i jorden och samtidigt ser till att motarbeta ogräset så kan du tids nog se att det finns mer gräs än mossa på mattan. Mer information här järnsulfat köpa.

Järnvitriol samt järnsulfat är detsamma men det finns en rad annorlunda bekämpningsmedel och produkter som kan innefatta en aning annorlunda ämnen. Med stroller combi så får du fördelen av flera olika effekter. Gräset får gödsling, ogräset dör och samtidigt så får man även viss verkan mot mossan. Det här är en finemang produkt som man kan ha stor användning av och som kan vara en betydande del av arbetet för det perfekta gräset.

Det perfekta gräset behöver, i kort version:
Järnsulfat när mossa visar sig, annars vår och höst, det ger näring till gräset.
Vartannat år behöver gräsmattan kalkas för att hålla korrekt pH (6-7).
Gräsmattan behöver gödas. Oftare än man tror, åtminstone 2 ggr per år.
Vid behov, hos flertal är det var år, behöver gräsmattan jämnas till på våren med 5-10 mm grus alternativt jord, toppdressas.
Gräsmattan behöver klippas ofta. En självgående gräsklippare är en bra idé.