Posts Tagged 52 för hälsans skull


Fasta med 5:2-metoden och uppnå bättre hälsa

Att fasta är sannerligen inget nytt fenomen. Pythagoras krävde av sina studenter att de skulle fasta i 40 dagar därför att rena kropp och sinne innan de fick mottaga hans undervisning och Bibeln berättar att även Jesus fastade i upp åt 40 dagar i sträck. “Vår mat ska vara vår medicin” sade Hippokrates, som vi […]

Read More...