Posts Tagged Glukosamin – ett kosttillskott


Glukosamin – ett kosttillskott

Är inte rörligheten som den borde? Känns leder och brosk slitna? För att kroppen och rörligheten ska fungera som den ska så krävs produktion av glukosamin. Det är ett ämne som i sin tur bidrar till framställning av hyaluronsyra som har smörjande verkning på leder och brosk. Glukosamin är således en del av ledväskans smörjämnen. […]

Read More...