Glukosamin – ett kosttillskott

Är inte rörligheten som den borde? Känns leder och brosk slitna? För att kroppen och rörligheten ska fungera som den ska så krävs produktion av glukosamin. Det är ett ämne som i sin tur bidrar till framställning av hyaluronsyra som har smörjande verkning på leder och brosk. Glukosamin är således en del av ledväskans smörjämnen. Problemet är att hyaluronsyran inte produceras som den borde hos samtliga människor.

Glukosaminsulfat pulver, bra Glukosamin till bra pris.

Exempelvis kan tilltagande ålder samt hård träning leda till att broskcellerna hämmar sin produktion av hyaluronsyran. Viskositeten hos hyaluronsyran är väldigt hög och har en dämpande verkan som skyddar ledbrosk mot artrosskador.

Problemet med bristfällig framställning av hyaluronsyran uppstår på grund av avsaknad av glukosamin i kroppen. Som tur är finns kosttillskott av glukosamin på marknaden i syfte att stoppa eller dämpa nötning på leder och brosk. Massor människor har upptäckt förbättringar av att ta glukosamin som kosttillskott.

Det flera upplever som en fördel är att det inte ger några biverkningar och det påverkar inte heller andra former av medicinering. Glukosaminsulfat är nämligen ett kroppseget och naturligt ämne som människan följaktligen inte tar skada av. Till exempel kan patienter med lindrig omfattning av knäartros uppleva symtomlindring genom att behandlas med hjälp av glukosamin. Personer med ledproblem av typen osteoartros har blivit alldeles fria eller åtminstone upplevt att besvären lindrats vid bruk av glukosamin. För flertal har det sålunda klassats som ett mirakelpreparat.

Många vetenskapliga undersökningar har påvisat att ytterligare tillförsel av glukosamin tas upp av kroppen och har kompletterande verkan på den kroppsegna produktionen. Gentemot antiinflammatoriska preparat som naproxen och ibuprofen har glukosamin haft bättre lindring av ledbesvär efter några veckors användning. Därutöver har det visats att de antiinflammatoriska preparaten kan medföra biverkningar. glukosamin ämnet i nyponpulver och grönläppad mussla.

Effekten av glukosamin har testats i relation till placebopreparat genom dubbelblindtester och som då uppvisat uppenbar lindrande effekter för smärta, rörlighet samt svullnad i leder.

glukosamin pris

När intaget av glukosamin ökas verkar även produktionen av ledvätska samt ledbroskämnen stegra. Det kan rentav resultera i att ett skadat ledbrosk kan bli till fullo återställt.