Propylenglykol är ett livsmedel som finns i massor varor och kosmetikaprodukter men här skall vi se närmare på att att nyttja glykol (både monopropylenglykol samt den giftiga etylenglykolen) som kylarvätska, för att avstyra att kylarvattnet kan frysa till is.

Förvalta kylsystemet med propylenglykol innan vintern kommer

Det lönar sig icke att vara lat och mena på att man ej behöver byta ut kylarvätskan för att den är long life och det ändå är långt till vintern. Det är faktiskt icke så svårt att själv blanda proylenglykol med vatten och därpå hälla på i fordonets kylsystem.

1

Med propylenglykol så får man flera viktiga fördelar

Med monopropylenglykol så får man åtskilliga viktiga funktioner. Glykol funkar som frostskydd så att man klarar temperaturer på ned till -30 utan att fordonet står still. Med etylenglykol så får man det bästa frostskyddet men det rör sig enbart om några graders skillnad från en blandning med propylenglykol.

En annan sak som är bra med glykolen är att man får ett korrosionsskydd. Det gäller ju att beskydda kylsystemet från rost och dessutom från avlagringar som kan demolera både kylare och motor. Det går att jämföra med glykolmätare hur mycket som finns kvar men rent praktiskt så bör man göra rent och utbyta glykolen vartannat år.

Det är också så att man med kylarglykol får en högre kokpunkt på kylarvätskan. Beroende på hur man blandar glykolen med vatten så kan man komma upp i över 100 grader.

Använd den ultimata typen av kylarglykol i ditt fordon

Ska man köra på propylen alternativt på etylen? Detta är en fråga som man kan ställa sig. Frågan är om inte etylenglykolen borde förbjudas pga. sin giftighet och vad den kan förorsaka med när bilen en dag skrotas. Djur slickar i sig ämnet och dör.

Den som vill kan handla en fullständigt ofarlig, livsmedelsgodkänd propylenglykol och nyttja i kylaren. Ett livsmedel som ej kan skada djur samt natur.

Något som påverkar vad som blir bäst är den metall som finns i motorn. Ifall man till exempel har aluminium i motorn så finns det glykoltyper som kan fördärva materialet och dessa ska man då undfly.

Man bör likaså undvika blandningar av olika glykolsorter helt enkelt därför att de kan ha tillsatser som reagerar på fel sätt med varandra. Det här kan alltså resultera I att man skadar kylaren. Ifall det bildas klumpar i blandningen så kan detta bilda stopp i systemet vilket inte är bra.

Om du icke vet vilken typ av glykol som finns för tillfället i ditt fordons kylarsystem så är det endast att skölja ur systemet och därpå börja om. Färgerna som du ser på glykolprodukten har intet med själva propylenglykolen att göra. Färgen är en tillsats från tillverkaren som skänker produkten mer personlighet.

Kom ihåg att glykolprodukter kan vara mycket farliga

Även ifall en speciell produkt marknadsförs som giftfri kylarvätska så ska du veta att den här produkten ska förvaras långt bort från barn samt djur. Etylenglykolen har en söt smak men är väldigt giftig så den ska aldrig komma i närheten av nyfikna barn!

Ifall du tycker att det verkar komplicerat och lite farligt att blanda själv så är det kanske lättare och säkrare att skaffa färdig kylarvätska som du fyller på med för att därpå slänga förpackningen så att du slipper ha något farligt på hyllan i garaget.

Den färdiga vätskan är ingen dyr produkt och därmed så kan man icke säga att det finns någon ekonomisk orsak till att skjuta upp det där med att byta glykolen. Det är sannerligen icke en krånglig sak och samtidigt något som fordonet mår så pass bra av då det blir riktigt kyligt utomhus.