Eget vin på bär och frukter

Vinframställning hemma har hastigt blivit allt mer populärt. Mycket tack vare att produkterna har utvecklats och utrustningen blivit bättre.

Processen som genomgås påminner i det stora hela om den traditionella vinframställningen. Dock så får vin i den traditionella bemärkelsen bara kallas vin om det framställs på vindruvor, enligt EUs definitioner. När det beträffar vinframställning hemma så experimenteras det oerhört ofta med olika slags bär och frukter.

Likt den traditionella vinframställningen så är det betydelsefullt att hålla en god hygienisk klass. Minsta förorening kan få stora konsekvenser för smaken på vinet. Det är inte endast utrustning som bör vara rent – därtill är det betydelsefullt att vattnet som används till bryggningen är ordentligt fräscht. Gert Strand AB säljer allting från färdiga vinsatser till allehanda tillbehör som kan underlätta och förbättra hemmaframställnigen. Bland annat säljer företaget så kallat aktivt kol som är helt fantastiskt till att rena vattnet före bryggning.

Fördelen med att inhandla färdiga vinsatser är att alla nödvändiga instruktioner finns. Och det är inte överdrivet besvärligt att lyckas med vinsatsen om instruktionerna följs noggrant.

Men att göra en helt egen vinsats öppnar upp åt att prova med varierande bär eller frukter och experimentera med varierande jäst. Därutöver kan skiftande jäsningstider resultera i markanta smakskillnader.

En bra utgångspunkt är att använda sig av en brygghink som rymmer ungefär 30 liter. Det är viktigt att den är utrustad med ett vattenlås som är placerat vid gummit på hinklocket. Skummet som bildas under jäsningen de första dagarna kan pysa via vattenlåset ifall hinken är för liten.

I första skedet förjäser man vinet och därpå ska det tappas om, och då behövs en större jäshink. Därjämte behövs en sughävert för att tappa vinet från en hink till en annan. Vill Du veta mera Klicka Här.

En absolut nödvändig attiralj är oechslemätaren som är till åt att dosera sockerhalten i vinmusten som bildas under förjäsningen. Ett mätglas är också nödvändigt och ska vara nog stort att oechslemätaren ryms. En lagom storlek på mätglas brukar vara 100 ml. Tänk på att det inte alltid är sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Olika bär och frukter innehåller olika mängder extraktämnen som i sin tur kan variera utslaget.

Glöm inte att ta fortsatta prover av vinet med hjälp av oechslemätaren under bryggningens gång. Ett förslag är att dosera ungefär tre deciliter vin i ett litermått och fylla upp 100 ml med hjälp av mätglaset och sänka ned oechslemätaren – läs av värdet. Registrera alla data och för in dem noggrant i en bryggjournal. Att inte ha koll på processen riskerar oväntade överraskningar i slutändan. Smaka således av vinet ofta och länge i munnen.

Före vinet är klart bör det stå i jäskärlet ungefär 2-4 veckor. Tiden kan skifta beroende på sockerhalt, vilken jäst som används m.m. När jäsningen är klar så kan vinet med fördel tappas om och filtreras ännu en gång.