Vad för sorts jycke är en vakthund och hur dresserar man samt vårdar man en vakthund?

En vakthund är en dresserad, skarpgjord hund med uppgift att vakta. Vakthunden arbetar allena under dygnets arbetsfria tid. Under den tidrymd hunden inte befinner sig i arbete hålls den avskiljd från andra folk i sin hundgård. Varje hund ska ha 4-6 olika hundförare och enbart vakthundförare har kontakt med vakthunden.

utbildad vakthund som vaktar

Många privata personer brukar hundar för att vakta lägenheten eller annan personlig tillhörighet. Många kallar dessa för “vakthundar”. Dessa hundars arbetsmetod och egenskaper avviker dock stort från den riktiga vakthundens. Till skiljaktighet från den riktiga vakthunden lever hunden tillsammans med ägaren och hans familj under dagarna och stängs under natten in på det ställe hunden skall vakta.

Vakthundens dresserande och skolning

Vakthunden är våldsam och uppträder mycket misstänksamt mot okända personer. Flera antar följaktligen felaktigt att man under vakthundsdressyren misshandlar vakthundarna för att få fram denna misstänksamhet. Intet är mer fel. Vakthundsämnen är utvalda hundar som har en viss misstro till obekanta utan att för den skull vara aggressiva. Vakthundens mentala status måste vara perfekt och under dressyren byggs hundens självförtroende stegvis upp. Det här sker via att hunden belönas alternativt uppmuntras så fort den visar aggressivitet mot obekanta människor. För att denna misstänksamhet ej skall förminskas låter man aldrig vakthundar under utbildningen eller när de är utbildade, möta andra personer än hundförarna. sydafrikansk vakthund Vakthunden ges ingen lydnadsdressyr.

Vilka anlitar utbildade vakthundar?

Vakthundar används av företag och myndigheter som vill ha en högre säkerhet. Ofta anlitas vakthund när det blir inbrott och skadegörelse trots alarm och anlitat bevakningsföretag. Vakthundar används också inom försvarsmakten och då framförallt inom flygvapnet. Inom flygvapnet används vakthundarna framför allt som hangarhund. Inom flygvapnet har man ej haft ett enda inbrott, sabotage eller vandalisering på vakthundsbevakat territorium. Vare sig agenter eller plogbillar promenerar självmant in till en vakthund. Vakthundar används dessutom till viss del av marinen.

Vad är den utbildade vakthundens allra vanligaste uppgift?

Vakthundens främsta uppdrag är att tala om och markera om en okänd människa kommer in på det territorium som hunden ska bevaka. Hunden markerar detta genom att ge skall. Skulle någon trots vakthundens varning fortskrida in i hundens revir brukar vakthunden gå till angrepp. Under utbildningen görs inga försök att bestämma eller reducera vakthundens intensitet vid angrepp. Bra vakthund detaljer finns på https://vakthunden.com

På grund av inga försök görs att styra eller reducera angreppets intensitet kan ett sådant anfall ge avsevärt allvarliga personskador. Vakthunden kan ha förbindelse med vakten via så kallad skallförstärkare eller skallalarm, kopplat till högtalare, radio eller vanligast, mobiltefon.