Röj undan mossan med hjälp av en ejektorflaska

Det är inte alltid som alla gillar mossa även om det I somliga fall kan vara snyggt att betrakta. Men i trädgården så blir man inte glad av att se den här grönbruna växten, och man behöver ett bra medel mot mossa och en ejektorflaska för att bli av med den.

bred

Med Mossa GTI så får man en färdigblandad lösning av 288 gram järnsulfat och resten vatten upp till en liter, som man kan spraya ut ovanför gräs och gångar i trädgården. Medlet kommer att eliminera mossan och giva gräset en chans till att få överhanden. Har man bara en vanlig trädgårdsslang, bra skor och lite tålamod så är det här ett riktigt bra sätt att får bort mossan på.

Så använder du en ejektorflaska för att få bort mossan på gräset

Man kan säga ett en ejektordunk funkar lite som en trädgårdsspruta. Man kopplar den vanliga slangen till dunken som har ett handtag med vilket man kan kontrollera vattenspridningen. Detta är effektivare än en spridarramp därför att man med ejektorflaskan oupphörligen får nytt vatten från slangen. Mer information HÄR.

Dunken har en funktion som gör att blandningen händer automatiskt och det är avsevärt praktiskt. Det är bara att koppla till slangen och därpå ge sig ut på promenad över gräset med tryckspruta för att spraya med lösningen.

Då det finns mossa på taket så kan man köra med tak GTI

Det finns också tak GTI som är till för taket. Här får man likadan sort av ejektordunk samt en Mossa GTI (utan järnsulfat som skulle färga taket) som är speciellt till för det som växer däruppe. Men då man ska bearbeta taket så jobbar man en aning avvikande.

För det första så bör man raspa bort den mossa som man ser på taket med en skrapa. Efteråt kan man spola med vatten för att få dän otyglade bitar. Det hela samlas i hängrännan som man får feja innan man fortsätter arbetet.

När taket har skrapats fräscht med skrapa så kan man processa med Tak GTI som kommer att tillintetgöra den mossa som fortfarande finns kvar. Man lämnar det hela på taket och kan sedan se fram emot att det förblir mossfritt.

Spara ständigt den tomma ejektorflaskan alternativt ejektordunken. Den är kostsam och kan återanvändas. Mixa själv järnsulfat, 288 gram järnsulfat till en liter blandning.15 kg järnsulfat kostar mindre än en Mossa GTI. För tak kan man fylla på med Bensaltensid (Bensalkonklorid) alternativt Fulstopp.

Det finns tomma ejektorflaskor att köpa, sök på spridardunk, blandningsdunk, ejektorblandare, ejektor, ejektormunstycke på webben.

allt-fraktfritt.se finns både tom ejektordunk, smart dunk, spridningsdunk, järnsulfat, Fulstopp, Bensaltensid med mera. Allt-fraktfritt.se har också egna varianter på Tak GTI, Mossa GTI med många under egna namn.

Då är billigare för man beställer omedelbart från tillverkaren. Vanligtvis är det därutöver bättre (starkare blandning) då företaget har råd att kosta på sig då man säljer omedelbart till konsument utan mellanhänder. Därjämte är det så att om en ejektordunk får för lågt vattentryck blir inte blandningen tillräckligt hållbar. Har man då lite starkare blandning så fungerar det ändå = ytterligare nöjda kunder för allt-fraktfritt.

Gör det själv eller få yrkesmässig hjälp

Tanken med ejektorflaskor och dunkar med färdigt mossmedel är att man ska klara av verkställa arbetet själv. Att bearbeta ett tak kan ta några timmar och det är klart att man måste se till att innehava erforderlig skyddsutrustning som skyddsglasögon, handskar samt bra skor. För Takbehandling alltid ett munskydd, takmedlen har bensalkonklorid som aktiv ingrediens och den är kraftfull retsam i halsen och gör blad på växter vita (plasta över vid behov).

Man kan ju dessutom få hjälp av familj och vänner men emellanåt kan det vara enklare att göra allt själv. Det går ju även att hyra in professionell hjälp men då kommer det att kosta bra mycket mer än när man själv köper mossa GTI och tar hand om spridningen på egen hand.

Man får helt enkelt bedöma hur mycket tid och pengar man vill applicera projektet. Mossan måste bort så det gäller att hitta den smidigaste vägen till en mossfri trädgård och ett mossfritt tak.