Posts Tagged hushållssoda


Hushållssoda – ett effektivt medel

Vad är hushållssoda? Det innehåller natriumkarbonat vars kemiska beteckning är Na2CO3. Hushållssoda går att påträffa i dagligvaruhandeln och framförallt i diverse färgbutiker där produkten normalt går under benämningen hushållssoda. Natriumkarbonat utgörs av en jonisk förening som genererar en positivt laddad natrium-jon (Na) och en negativ laddad karbonat-jon (CO3) i vatten. Via syntetisk skeende då natriumklorid […]

Read More...