Posts Tagged krav från inkassobolag


Betala dina räkningar i tid för att undgå inkassokrav

Inkassobolagen ägs i privat regi. Det är alltså inte ett krav från Kronofogden som flera felaktigt tror. Kravet skickas till den som av någon anledning inte betalat en räkning i tid. Den som har en skuld att driva in kallas för borgenär, och den som är försatt i skuld kallas för gäldenär. Det är borgenären […]

Read More...