Mossan bidrar till sprickor I takpannor

Mossa på taket kan emellanåt vara tjusigt men olyckligtvis medför det svårighet. Det gäller att eliminera mossa på tak därför att den kan resultera I att tegelpannorna spricker och faller ned runt huset. För verkningsfull bekämpning av takmossa så kan man nyttja sig av järnvitriol, alternativt järnsulfat som det även heter, som man blandar med vatten.

mossa i gräsmatta

Finns det risk att det färgar taket använder man i stället Bensaltensid (livlig ingrediens i Grönfri men till en bråkdel av priset) utspädd 32 gånger eller Fulstopp. Dessa medel är bättre då de eliminerar all påväxt, dessutom lavar.

Kom åt mossa på tak med god mossbekämpning

Något man ej kommer ifrån då det rör sig om takmossa är att man måste arbeta handgripligen därför att få bort den. Man får ta sig upp till taket med högtryckstvätt och raspa men före man försöker tvaga bort all mossa så ska man behandla med järnsulfat och vatten. Det finns tak GTI (aktiv ingrediens är Bensaltensid) som är ett enastående medel som på ett effektivt vis tar kål på mossan.

Ifall man behandlar takpannorna med järnsulfat och vatten (pröva först så de inte färgas) så kommer mossan att dö och lossa greppet. Därpå så kan man börja med högtryckstvätten för att skölja av resterna samt få pannorna fullkomligt fria återigen.

Spraya med vatten på taket på korrekt sätt

Det man ska fundera på då man vill motarbeta mossa på taket är att man inte vill vattenskada med fel sprayteknik med högtryckstvätten. Det gäller att spraya uppifrån och ner, detta så att man inte får in vatten under takpannorna där det kan medföra skador på taket.

Dessutom så kan takpannor vara porösa och man ska använda sig av rätt tryck. Ifall mossan sitter fixerad hårt så kan det således vara klokt att uteslutande arbeta med järnvitriol eller Bensaltensid samt vänta tills man ser att mossan börjar lossa taget.

Skrapa bort mossan från takpannorna säkert och hastigt

Det finns särskilda plastskrapor som är till för att raspa längsmed tegelpannor. De här kan vara praktiska då mossan har släppt och man vill få bort den. Med en raspa så kan man komma åt ordentligt men det är återigen så att mossan tvingas ha släppt taget för att man inte ska behöva raspa så hårt.

Järnsulfat, Bensaltensid alternativt Fulstopp mot mossa på tak är en briljant lösning som alla med mossproblem på taket borde använda sig av. Det här är inget som kostar särskilt mycket och man tvingas inte vara proffs på trädgårdsarbete och renoveringar för att inse hur man ska tillämpa sig av mossa gti eller en ordinär pulverblandning som man själv blandar med vatten. Allt från järnsulfat, Bensaltensid, Fulstopp till påläggare, finns att inhandla i välsorterade webshoppar som allt-fraktfritt.se.

Säkerheten är väldigt betydande så använd korrekt verktyg

Något som man aldrig ska tumma på då man väljer att själv ta hand om vården av taket är säkerheten. Chansa ej på att du kommer att nå hela vägen med en ostadig stege och använd skyddsutrustning. Lär dig teknik för att spraya på med järnsulfat mossa på tak och ta assistans av andra om du inser att det blir för svårt att utföra jobbet själv. Klicka här nu för mer info järnvitriol inomhus.

Det är även betydelsefullt att ha säkerhetsutrustning såsom skyddsglasögon då man börjar spraya bort gammal död mossa som far i alla riktningar. Tänk på att nyttja bra skor samt handskar.